دانلود کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.

[ad_1]

ایمان یک ماراتن است که نمی توانیم آن را آماده کنیم. ترفندهای شخصی سرنوشت و تجربیات منفی می توانند اعتقادات ما را آزمایش کنند. آرن کوپرمن می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. او مبارزه را برای یک رابطه پایدار با خدا در توصیفی صریح و صریح توصیف کرد. او شهامت پیدا کردن یک ایمان بالغ در جاده به ساحل جدید را دارد ، که باعث می شود قلب ، دستان ، روح و افکار مردم در یک ادغام شود. این کتاب برای همه کسانی که مایلند در میان تردیدها ، ناکامی ها ، ناامیدی ها و تردیدهای خود بخواهند اعتماد خود را به خدا حفظ کنند ، مناسب است.

[ad_2]

source link