دانلود کتاب Aufführung und Edition

[ad_1]

این جلد مشارکت هایی را در نشست 2018 گروه نسخه کار آلمانی ثبت می کند. در دو دهه گذشته ، گروه های عملکردی تغییرات اساسی در مطالعات انسانی و فرهنگی داشته اند. خود اجرا نه تنها مورد توجه هنرهای نمایشی قرار گرفته است ، بلکه انواع مختلفی از متن حتی درباره عملکرد آنها نیز سال شده است. در رشته های مختلف ، رابطه بین “کار” و اجرا متفاوت است: اگرچه عملکرد (و بنابراین نسخه) متن موسیقی “دلیل وجود” را تشکیل می دهد ، این رابطه توسط متن نمایشی ایجاد می شود (و در اینجا مقالات جمع آوری شده تمرکز می کنند در مورد اشکال مختلف متون اجرا ، بنابراین دانشمندان ادبیات ، موسیقی ، فرهنگ ، نمایش ، سینما و رسانه به همان اندازه علاقه مند هستند.

[ad_2]

source link