دانلود کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil

[ad_1]

آگوست ماریت ، که از برنوئیس سرچشمه گرفته است ، Serapeum of Memphis را از صحرا ، ابوالهول جیزه و معابد معروف امروز (Abydos ، Edfu) ، معبد Karnak) و کارهای اصلی باستان شناسی بیرون آورد ، اینها هنوز هم لوور و قاهره را ستایش می کنند . زندگی او مانند یک ماجراجویی است. وی پدر باستان شناسی مصر و رئیس سرویس آثار باستانی است که ایجاد کرده است.وی همچنین قهرمان حفاظت از میراث و بنیانگذار اولین موزه قاهره است. او همچنین در نمایشگاه جهانی و افتتاح کانال سوئز شرکت کرد و در نفوذ مصر شرکت کرد.

[ad_2]

source link