دانلود کتاب Augustine : Earlier Writings

[ad_1]

اینها آثار آگوستین از زمان گرویدن به مسیحیت در سال 386 میلادی تا زمان اسقف هیپو در 395-396 است. از جمله هشت پاراگراف از مهمترین مقاله های این دوره ، در این مقاله ، موقعیت مسیحی آگوستین توضیح داده شده است. هر کتاب دارای مقدمه ای مختصر و بررسی مقالات آگوستین است. کتابخانه Classics Classics مدت هاست که به دلیل ترجمه ، معرفی ، یادداشت های توضیحی و فهرست های با کیفیت بالا شناخته شده است و برخی از آخرین ترجمه های انگلیسی را برای دانشمندان و دانشجویان ارائه می دهد. آثار مهم الهیات مسیحی در تاریخ. از طریق این آثار (که هرکدام قبل از پایان قرن شانزدهم نوشته شده اند) ، خوانندگان معاصر می توانند در ایده هایی شرکت کنند که قرن ها الهیات مسیحی و کلیسا را ​​شکل داده اند.

[ad_2]

source link