دانلود کتاب Aurélien Sauvageot : Un linguiste dans son siècle – Mémoires, 1897-1954

[ad_1]

زبان شناس Aurélien Sauvageot (1897-1988) ، بنیانگذار مطالعات فینو-اوگریک فرانسه ، یک شهروند قاطع و ناظر وقایع زمان خود بود. در طول یک قرن ، او اغلب مستقیماً شاهد تلاطم های بزرگی بود ، و تلاطم آن هرگز متوقف نشده است که ما را بازتاب دهد. او با انتقادی نگاه می کرد ، گاهی متعجب ، اما همیشه س askingال می کرد. اگر مسائل زبانی و زبانی در این صفحات کم باشد ، Aurélien Sauvageot نقش خود را در توسعه “زبان اصلی فرانسه” که باعث بحث و جدال در آن زمان شده است ، با جزئیات برمی انگیزد. خاطرات او دیدگاه منحصر به فرد و جالبی در مورد پیچیدگی قرن بیستم ارائه می دهد.

[ad_2]

source link