دانلود کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)

[ad_1]

قهرمان ما بازگشت. نوع. اول از همه ، این یک خبر بد است: یک شیطان باستانی – شما می دانید ، استانداردی که با آن تمام زندگی را در کهکشان مصرف می کنید – در شرف انتشار است. خبر خوب؟ جوخه 312 می ایستد تا روز را نجات دهد. آنها فقط باید ابتدا از برخی اغتشاشات کوچک مراقبت کنند. دقیقاً مانند کادرهای غیرقانونی GIA ، آنها از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد تا به آوری برسند. یا خواهر گمشده کال ، از دیدن برادر کوچکش خوشحال نیست اما در پشت او یک ارتش سیلدراتی وجود دارد. با آویختن نیمی از کهکشان های شناخته شده به دم ، جوخه 312 هرگز آنقدر مشتاق نبوده است. افشاگری های تکان دهنده ، سرقت ، هدایای مرموز ، جوراب شلواری نامناسب و آتش سوزی حماسی سرنوشت خاطره انگیزترین قهرمان لشکر آرورا را رقم خواهد زد. شاید بقیه راه شیری وجود داشته باشد.

[ad_2]

source link