دانلود کتاب Aurore

[ad_1]

آرور زیبا و درخشان ، با لطافت و حمایت پدرش ، با خلق و خوی بی دغدغه و آرام یک زن جوان ، به سمت زندگی و آینده اش قدم گذاشت. در خانه ، در دهکده خود ، دوستانش را مجذوب خود کرد و تحسین آنها را جلب کرد. و او … او ، بسیار دور از آنها ، دور از او ، در سایه ، نگاهش کرده است. او را تحت نظر دارد. آرزویش اکنون دارد او را می خورد. او همان چیزی است که مدتها پیش از دست داده است. یعنی دیگر او نیست. آیا باید او را پیدا کند؟ اما آیا او هنوز چیزی برای از دست دادن دارد؟

[ad_2]

source link