دانلود کتاب Ausländer- und Asylrecht

[ad_1]

ویرایش جدید این کتاب مفاهیم مورد آزمایش خود را حفظ کرده و قوانین مهاجرت و پناهندگی آلمان را در ساختار اصلی معرفی کرده است. این ارجاع به قانون اساسی ، قانون آیین دادرسی و اداری را ایجاد می کند ، دانش آموزان ، وکلای کارآموز ، قضات و وکلائی که با قانون مهاجرت و قانون پناهندگی برخورد می کنند ، دستیابی به پرونده های متعدد در عمل اداری و قضایی را برای اولین بار آسان می کند. در مقایسه با ویرایش قبلی ، کلیه تغییرات قانونی در زمینه مهاجرت و قانون پناهندگی ، به ویژه “قانون مهاجرت کارگران ماهر” ، “قانون تحمل آموزش و اشتغال” و “قانون ماده 3 برای اصلاح مزایا” در نظر گرفته شده است. قانون پناهجویان “قانون دوم قانون اجرایی شدن ترک کشور را بهبود می بخشد. نسخه سوم تا آگوست 2019 است.

[ad_2]

source link