دانلود کتاب Ausnahme / Zustand : Notwendige Debatten nach Corona

[ad_1]

کرونا ، حالا باید چه کار کنم؟ ویروس کرونا ویران کرده است جهان ما. آیا جامعه ما سعی خواهد کرد از شوک بهبود یابد و از تبدیل وضعیت غیرطبیعی به حالت دائمی جلوگیری کند؟ ما با بحثهای مهمی درمورد شکنندگی موجودیت خود ، ارزش همبستگی اجتماعی ، فضای عمومی ، ارزش اندیشه علمی ، منطق سرمایه داری و نقش دولت روبرو هستیم. سناتور فرهنگی کارستن بروسدا توصیف کرد که اگر ابتکار عمل را بپرسیم و این س questionsالات را از خود بپرسیم ، چگونه جامعه خود را از لحاظ اجتماعی و دموکراتیک بیشتر توسعه خواهیم داد. آنچه پیش روی ماست دورانی است که نیاز به خلاقیت سیاسی دارد. اینگونه می توانیم آنها را حل کنیم.

[ad_2]

source link