دانلود کتاب Australian Good Birding Guide: Northern Queensland

[ad_1]

این پنجمین کتاب از مجموعه راهنمای سفر جامع ما به نقاط تماشای پرندگان استرالیا است. “راهنمای شمال کوئینزلند” جالب ترین و آسان ترین نقاط تماشای پرندگان در قسمت وسیع شمالی کوئینزلند را معرفی می کند. شرح هر سایت تماشای پرندگان حداقل شامل توصیف زیستگاه ، امکانات محل برگزاری و پرندگان اصلی است. نویسندگان این یافته ها را مورد بررسی قرار دادند و یافته های خود را با شاهدان عینی تایید شده گزارش آنلاین تکمیل کردند. قالب کتاب الکترونیکی نیز موجود است. https://www.australian-good-birding-guide.com/ سایر آثار تد و الکس ونوروفسکی: راهنمای پرندگان خوب در استرالیا: راهنمای پرندگان خوب در استرالیا NSW-ACT: راهنمای پرندگان خوب استرالیا در تاسمانی: ویکتوریا راهنمای پرندگان خوب در استرالیا: کوئینزلند جنوبی و مرکزی در حال آماده سازی: راهنمای پرندگان خوب در استرالیا: استرالیای جنوبی

[ad_2]

source link