دانلود کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives

[ad_1]

این کتاب بر دو نقطه کانونی تحقیق رهبری واقعی متمرکز است: بینش های بین المللی و پیروان. مفهوم “اصالت” از دوران فلسفه یونان رواج داشته است ، اما تنها در دهه 1990 بود که دانشمندان رهبری شروع به مطالعه جدی موضوع رهبری واقعی کردند. این مجموعه جدید تحقیقات تجربی و مشارکتهای نظری را گرد هم آورده است تا از دیدگاه پیروان رهبران واقعی در سراسر جهان بینایی کسب کند. این کتاب شامل موضوعاتی مانند خودآگاهی رهبران ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری و پیروان مجسم و رفتارهای غیراخلاقی است ، از جمله ویلیام ال گاردنر ، یکی از اولین محققان در مورد رهبری واقعی. گاردنر).

[ad_2]

source link