دانلود کتاب Authoritarian Legality in Asia : Formation, Development and Transition

[ad_1]

برخی از کشورهای آسیایی به دلیل مشروعیت اقتدارگرایانه شناخته شده اند ، در عین حال قادر به دستیابی به رشد اقتصادی چشمگیر هستند. چرا رژیم های استبدادی درجه قابل توجهی از مشروعیت را دنبال می کنند یا تحمل می کنند؟ چگونه می توان این مشروعیت را در آسیا امکان پذیر کرد؟ آیا سرانجام گذار به آزادی و دموکراسی صورت خواهد گرفت؟ اگر چنین است ، چه مبارزاتی ممکن است پس از انتقال رخ دهد؟ این کتاب مقایسه تجربیات گذشته و حال چین ، هنگ کنگ ، کره جنوبی ، ژاپن ، تایوان ، سنگاپور و ویتنام است و چارچوبی برای گفتگوی نظری با مفاهیم ارتدوکس آزادی ، دموکراسی و حاکمیت قانون در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

source link