دانلود کتاب Authoritarianism, Cultural History, and Political Resistance in Latin America : Exposing Paraguay

[ad_1]

این کتاب چالش تفکر مفهومی در مورد فرهنگ و تاریخ پاراگوئه را در زمینه گسترده تر مطالعات آمریکای لاتین به چالش می کشد. این بینش منحصر به فرد برای مطالعات فرهنگی پاراگوئه از دیدگاه های مختلف مانند مطالعات بصری ، ادبی و فرهنگی ، مطالعات جنسیتی ، جامعه شناسی و نظریه سیاسی فراهم می کند. مقالاتی که در اینجا نوشته شده است به روایتها و فرایندهای مختلف سیاسی متمرکز هستند که کشوری را دور از بقیه آمریکای لاتین اما نزدیک به آن شکل داده اند. این کتاب به چهار بخش موضوعی تقسیم شده است که اقتدارگرایی را منعکس می کند.تنش بین اصطلاحات هنری مدرن ، بومی و عامه پسند ؛ میراث رژیم استروسنر ، مبارزه برای مقاومت سیاسی و حافظه جمعی ؛ و چارچوب ادبی آسیب تاریخی ، به ویژه در رابطه با مفهوم روبستیان از la realidad que delira [delirious reality].

[ad_2]

source link