دانلود کتاب Autism in Lockdown : Expert Tips and Insights on Coping with the COVID-19 Pandemic

[ad_1]

اوتیسم و ​​تحقیقات آترزیا شامل مهارت ها و بینش های متخصصان برتر جهان در زمینه های زیر است: کارول گری – داستان های اجتماعی بیماری همه گیر دکتر تونی اتوود – آخرین تحقیقات درمورد اوتیسم و ​​Covid 19 Shrine Grandin – تأثیر قفل در من کارول کرانوویتس – “نگرانی” روزهای حسی پرتحرک دکتر جد بیکر-اضطراب ، اوتیسم و ​​ویروس کرونا. دکتر وندی – نحوه مقابله با آموزش ناگهانی در خانه جیم بال – حفظ رفتار خوب در حین قفل شدن. بت آون – پشتیبانی OT از حواس ، مهارت های حرکتی و خود مراقبت آنیتا لسکو – من در حرفه پزشکی خود اشتغال دارم تجربیات زنان مبتلا به اوتیسم شان بارون – سبک های مقابله ای هنگام قفل شدن کتی سنت و کارلوس تورس – اوتیسم و ​​افسردگی در کوید 19

[ad_2]

source link