دانلود کتاب Autoimmunerkrankungen homöopathisch heilen : Unter Berücksichtigung der chronischen Miasmen

[ad_1]

بیماری های خودایمن فقط چند دهه است که شناخته شده اند ، اما امروزه بیشتر و بیشتر شیوع می یابند. سیستم ایمنی بدن علیه بدن انسان است. در حال حاضر بیش از صد نوع بیماری مختلف وجود دارد. فقط در کشورهای آلمانی زبان بیش از 5 میلیون نفر از بیماری های خود ایمنی رنج می برند. این نویسنده دهه ها تجربه در پزشکان و هومیوپاتی دارد و نحوه استفاده از هومیوپاتی جداگانه را برای درمان و درمان بیماری های خودایمن پس از در نظر گرفتن بیماری مزمن مای معرفی کرد. علاوه بر این ، سایر روشهای جامع ، شرح شایعترین بیماریهای خود ایمنی و بخش گسترده پرسش و پاسخ کتاب معرفی شده است.

[ad_2]

source link