دانلود کتاب Autologous Stem Cell Transplantation : Biological and Clinical Results in Malignancies

[ad_1]

این کتاب درسی ترکیبی از تحقیقات اساسی و تحقیقات بالینی در مورد آخرین نتایج تحقیق در مورد موثرترین بیماریهای بدخیم است. شواهد اخیر نشان می دهد که اگرچه میلوپرولیفراسیون مربوط به شدت دوز ممکن است یک عامل محدود کننده باشد ، اما دوزهای بالاتر می توانند سرعت بهبودی بیشتری را برای تشکیل هماتوم ایجاد کنند. عامل. اکنون می توان برای کنترل سمیت از پیوند اتولوگ مغز استخوان و پیوند سلول های مولد خون محیطی (با یا بدون فاکتورهای رشد) استفاده کرد. ترکیبی از پرتودرمانی و شیمی درمانی با دوز بالا همراه با تزریق مجدد سلولهای بنیادی اتولوگ پیشرفت چشمگیری در درمان بازسازی و تشکیل تومور خون راجعه ایجاد کرده است.

[ad_2]

source link