دانلود کتاب Automated Electronic Filter Design : With Emphasis on Distributed Filters

[ad_1]

این کتاب یک راه حل جدید ، کارآمد و قدرتمند برای طراحی و ارزیابی ویژگی های عملکرد هر فیلتر الکترونیکی با مشخصات از پیش تعریف شده معرفی می کند. نویسنده روشهایی را معرفی می کند که خوانندگان را قادر می سازد مراحل دستی پیچیده را حذف کنند (بنابراین از مراحل مستعد خطا و زمانبر جلوگیری می کنند) در روشهای سنتی طراحی. این نمایش شامل یک نمایش کارآمد و خودکار با استفاده از برنامه زبان ANSI C است که هرگونه مشخصات طراحی فیلتر (مانند فیلتر کم عبور چبیشف ، فرکانس قطع ، موج عبور باند و غیره) را به عنوان ورودی پذیرفته و SPICE تولید می کند (با تأکید مدار مجتمع) برنامه شبیه سازی) با فرمت netlist. سپس ، خوانندگان می توانند با استفاده از این netlist ، شبیه سازی هر نسخه از شبیه ساز محبوب SPICE را اجرا کرده و بدین ترتیب ، دقت و صحت نتیجه نهایی را بدون نقض اصول اصلی برنامه های طراحی سنتی ، بهبود بخشند.

[ad_2]

source link