دانلود کتاب Autonomes Fahren und die Zukunft der Mobilität. Welche ökonomischen Faktoren begünstigen den Fortschritt der Automobilindustrie?

[ad_1]

اگر مردم به چشم انداز خودروسازان باور داشته باشند ، آینده ترافیک جاده ای مانند ازدحام و تصادف به نظر نمی رسد. رانندگی خودکار باید ایمنی و استقلال بالاتر را تضمین کند. چه عواملی و شرایطی در پیشرفت خودرو تأثیرگذار است؟ وضعیت رانندگی خودمختار در حال حاضر چگونه است؟ نظر متخصصان در این باره چیست؟ مسیرهای ممکن توسعه تا سال 2030 کدامند؟ Christian Sippl سناریوهای احتمالی را برای توسعه رانندگی خودمختار ایجاد کرده است. وی در طی این روند ، توجه ویژه ای به عوامل اقتصادی داشت و بر اساس پیش بینی های خود ، پیشنهادات خاصی را برای اقدامات انجام شده در صنعت خودرو ارائه داد.از نظر محتوا: -هوش مصنوعی ؛ -افزاری خودرو ؛ -حفاظت از محیط زیست ؛ -قبولیت ؛ -خودروسازی ؛ -شبکه حمل و نقل

[ad_2]

source link