دانلود کتاب Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict : Compatibility with International Humanitarian Law

[ad_1]

برای سیاستگذاران ، این کتاب تأثیر قانون بشردوستانه بین المللی را در یک زمینه مهم جدید در توسعه سلاح ، با تمرکز بر موضوعاتی که در حال حاضر توسط دولت ها ، سازمان ملل و سایر سازمان ها مورد بحث است ، توضیح می دهد. بر اساس توضیح واضح اصول سیستم های خودمختار و بررسی فناوری هایی که به طور فعال در حال توسعه هستند و امروزه از فن آوری های خاصی استفاده می شود ، یک تجزیه و تحلیل حقوقی جامع مبتنی بر درک صحیح از واقعیت فنی سیستم های تسلیحاتی خودکار ارائه می دهد. برای پزشکان حقوقی و دانشمندان ، محدودیت های قانونی اعمال شده در استفاده از سیستم های خودمختار در درگیری های مسلحانه و اقدامات لازم برای اطمینان از حفظ اعتبار قانون را شرح می دهد. به طور کلی ، این یک مطالعه موردی است که برای تعیین عواقب قانونی استفاده از یک سیستم خودمختار در همکاری یا جای انسان استفاده می شود.

[ad_2]

source link