دانلود کتاب Autopsie psychologique d'un auteur d'abus sexuel sur mineurs : Le cas de l'Église catholique

[ad_1]

پس از محکومیت رسوای کاتولیک و شخصیت های مذهبی رسوایی کودکسالاری ، بهمن رسانه ای رخ داد که س questionsالات و آگاهی از جدی بودن سو abuse استفاده جنسی از خردسالان را ایجاد کرد. از آنجا که هیچ منطقه ای بر روی زمین در امان نیست ، بنابراین لازم است حقیقت و حقیقت این پدیده را درک کنیم. از این نظر ، این کار بخشی از یک راه حل پویا برای این مشکل از طریق تجزیه و تحلیل عمیق شخصیت چنین متجاوزانی است.

[ad_2]

source link