دانلود کتاب Autour de l'esthétique expérimentale

[ad_1]

این اثر ظهور زیبایی شناسی “تجربی” را در قرن نوزدهم نشان می دهد ، سلف آن و پیامدهای آن را نشان می دهد ، به ویژه انتقادات در نیمه اول قرن 20 ، که پس از آن تحت الشعاع پست مدرنیسم و ​​هنر رابطه ای قرار گرفت و در نهایت در دیجیتال احیا شد هنر به دنبال ایده تکه تکه شدن ، برخی از متن های شناخته شده یا محرمانه تر در اینجا توضیح داده می شوند ، اما این امید برای توسعه دانش هنری را ترک می کند: این باعث بازگرداندن حقانیت آن و ارائه استانداردهای ارزیابی قابل قبول می شود ، و هوش مصنوعی در صنعتی سازی هنرهای همیشه در حال تکامل و اقدامات فرهنگی توسعه یافته است.

[ad_2]

source link