دانلود کتاب Avengers Infinity Saga and Philosophy

[ad_1]

در “انتقام جویان: افسانه های بی پایان” و “فلسفه” ، فیلسوفان به بررسی عمده ترین مسائل و معما های جذاب مجموعه فیلم های جذاب مارول پرداختند: مقیاس جهان؟ ● آیا انتقام جویانه سعی دارد مانع اجرای عدالت تانوس یا فقط جنگ با یک فرد صالح شود؟ ● کاپیتان آمریکا یا تونی استارک (تونی استارک) – کدام رهبر کلید جامعه متمدن را دارد؟ ● دکتر استرنج ادعا می کند که 14000605 معاملات آتی احتمالی را دیده است که ثانوس شکست خورد. این در مورد ماهیت واقعی واقعیت به ما چه می گوید؟ ● گاهی اوقات ، فقط بهترین بودن کافی نیست. چگونه با اجتناب ناپذیری کنار بیاییم؟ stone چگونه سنگ روح ابراهیم و اسارت اسحاق می توانند به ما در درک افسانه جنگ بی نهایت کمک کنند؟ ● آیا ثانوس منفعت طلب است؟ اگر چنین است ، آیا حساب فایده ای او از نظر منطقی منطقی است؟ ● آیا ممکن است گروهی مانند “انتقام جویان” بدون تبدیل شدن به یک طبقه حاکم فاسد ، قدرت عظیمی را برای جنگیدن برای بشر جمع کنند؟ ● آیا سحابی گذشته سحابی آینده را ساقه خواهد کرد تا باعث از بین رفتن او شود؟ آیا می توانید با برقراری ارتباط با خود یا خانواده گذشته خود آینده را تغییر دهید؟ ● آیا می توان تیروس را نمونه ای از رفتارهای غیرخودخواهانه دانست ، یا اینکه تیروس با مأموریت نوع دوستانه خود برای ایجاد تعادل در جهان ، منیت خود را پوشانده است؟ ● آیا ثانوس از طریق رهنمودهای اخلاقی مطلق خطر بقا را به ما نشان داده است تا فقط بدون تغییر و تغییر در مواردی که فکر می کنیم “درست” است را ببینیم؟

[ad_2]

source link