دانلود کتاب Aventures d'Hercule Hardi : ou La Guyane en 1772

[ad_1]

“ماجراهای هرکول” رمانی جذاب و گیج کننده است. آنچه جالب است توصیف آن از طبیعت هنوز وحشی ، وجود آشفته خرافات محلی خاص ، به ویژه زمینه چشمگیر آن است: قیام برده های قهوه ای در سورینام در سال 1772. ، اوژن سو ترسویی را به تصویر می کشد ، “یک قهرمان از ترس” که قادر به مواجهه با واقعیت نیست. ضدقهرمانی که بدون آگاهی خود ، خود را در شکوه و عظمت پنهان می کرد. اوژن سو در هنر مخالف تبحر داشت و رمانی را که نوید می دهد یک رمان سنتی است به شاهکار کمیک های جایگزین تبدیل کرد.

[ad_2]

source link