دانلود کتاب Aventures et mésaventures de deux profs hilares et déconfits : Témoignages

[ad_1]

آنها معلم هستند. آنها مانند صدها معلم دیگر هستند ، در مدارسی که همه شما در آنها تحصیل کرده اید کار می کنند. برای بعضی از دانش آموزان ، کابوس ، برای بعضی دیگر الگوی آنهاست. آنها روی قسمتهای مختلفی کار می کنند که به اصطلاح نیروگاه های گاز طبیعی را شاد می کنند ، این بستگی به دولت ، آموزش ملی و حتی راهنمایی های عمومی دارد. آنها در شهادت خود موارد زیر را مطرح کردند: س Questionال: اگر معلمان هنوز حق تدریس دارند ، آیا تحریم ها را حفظ می کنند؟ عملکردهای ساده مراقبت روزانه و حتی بعضی اوقات حتی کارهای نگهداری از کودک؟ چگونه می توان به دانش آموزانی که با ایدئولوژی ، فلسفه و شرایط اجتماعی روبرو هستند انگیزه داد و سپس … آیا ما باید نگران ورود اسلحه به دبیرستان های خود باشیم؟

[ad_2]

source link