دانلود کتاب Avoiding War, Making Peace :

[ad_1]

این کتاب به بررسی و گسترش تحقیقات طولانی مدت ند لباو در زمینه مدیریت و حل تعارض در طول دهه ها می پردازد. این انتقادات وی را از بازدارندگی متعارف و هسته ای ، تجزیه و تحلیل تضمین ها و شرایطی که در آن تعارضات بین المللی حل می شود ، به روز می کند ، یا در غیر این صورت ، می توان تنش را بسیار کاهش داد. این مقاله با بررسی تعاملات بین بازدارندگی ، اطمینان و دیپلماسی و چگونگی ترکیب موثر آنها ، یک رویکرد جامع در مدیریت و حل تعارض را ارائه می دهد.

[ad_2]

source link