دانلود کتاب Awakened by Grace

[ad_1]

پس از مرگ ناگوار همسرش کتی ، پروفسور فرانکلین فرانکلین خود را مقصر دانست. او که پر از درد بود خانواده خود را ترک کرد و خود را از همه تعاملات اجتماعی جدا کرد ، که درد او را تشدید کرد. با این حال ، اندکی پس از دومین سالگرد درگذشت همسرش ، مگی ، نوه هشت ساله اش ، در یک ملاقات غیر برنامه ریزی ، شیوه زندگی خلوت او را قطع کرد. از آن به بعد ، پاسخهای مطمئن مگی به دعا در مقابل چشمان فرانکلین ظاهر می شد. هنگامی که این دو انتصاب الهی به رهبری خدا را تجربه کردند ، مگی تازه واردان را ترغیب کرد تا بخشی از زندگی فرانکلین شوند. با وجود تمام شاهدان فرانکلین ، او برای خلاص شدن از احساسات درونی و ادامه زندگی بدون همسر مشکل بود.

[ad_2]

source link