دانلود کتاب Awesome Innovations Inspired by Whales

[ad_1]

نهنگ بزرگترین حیوان در جهان است. آنها در اقیانوس پرسه می زدند و به دنبال غذا می گشتند و با ترانه ها یکدیگر را صدا می کردند. انسان ها تقریباً نهنگ ها را شكار می كردند تا از بین روند. اکنون ما از آنها یاد می گیریم و توربین های بادی و فیلترهای آب بهتری درست می کنیم. نهنگ ها همچنین ممکن است به دارو و تغییرات آب و هوایی کمک کنند. آنها بزرگ هستند.

[ad_2]

source link