دانلود کتاب Ayurveda : An Ancient System of Holistic Health to Bring Balance and Wellness to Your Life

[ad_1]

بدن ، ذهن و روح خود را با کیت اصلی مراقبت از خود آیورودا متعادل کنید. دانش جدید ، اثر آیورودا را به عنوان یک روش بهداشت جسمی و روانی 360 درجه متناسب با فرد نشان می دهد. این کتاب الکترونیکی مستقیماً توصیه های عملی آیورودا را برای تأمین نیازهای خاص شما ارائه می دهد – مثل اینکه در حال دریافت مشاوره آیورودا هستید. سونجا شاه ویلیامز مجموعه ای از روشهای درمانی و درمانی آیورودا ، از جمله غذا ، روغن ، یوگا و مدیتیشن را با دقت برنامه ریزی کرده است که می تواند بر اساس نیاز یا موقعیت شما کمک کند ، به خواب کمک می کند ، باعث افزایش انرژی ، تقویت ایمنی و تسکین سیستم هضم می شود. بیماری ها ، بهبود روابط بین فردی و غیره

[ad_2]

source link