دانلود کتاب Baby Goats

[ad_1]

بچه را به خواننده معرفی کنید. عکس های زنده و متن قابل خواندن به درک خوانندگان اولیه کمک می کند. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، اینفوگرافی ها ، حقایق جالب ، مسائل مربوط به ارتباط ، واژه نامه ها و فهرست ها است. کد QR موجود در این کتاب به خوانندگان اجازه می دهد تا برای مطالعه بیشتر به منابع خاص کتاب دسترسی داشته باشند. با استانداردهای اصلی مشترک مطابقت دارد و مربوط به استانداردهای ایالتی است. کودی کوالا یکی از شرکت های تابعه ABDO پاپ است! نام تجاری.

[ad_2]

source link