دانلود کتاب Babylon Rosenheim : Kriminalroman

[ad_1]

Auer Max واقعاً می خواهد Rosi خود را دوباره بدست آورد. سیلیکون والی ، صاحب بار بابل در روزنهایم ، در زندگی او ظاهر شد. دوست او گونتر توسط پلیس و برخی از رئیسان دنیای زیرین شکار می شود. پس از حملات مختلف به حمل و نقل ارز ، کوینت میلیونر شد. آنها امیدوارند که بتوانند با این میلیون ها رئیس قبیله مونیخ در ارتباط باشند. اما والی ، او کوینت و پول می خواست ، و سپس با او فرار کرد. اینجاست که ماکس آئور وارد می شود ، همه چیز سرعت می گیرد …

[ad_2]

source link