دانلود کتاب Back mas' : Ofenfrisches Alpenglück

[ad_1]

در خانه خوشمزه ترین مکان است. سرآشپز حرفه ای الكساندر ریدر به شما نشان می دهد كه چرا چنین است و چگونه می توان بهترین چیزها را از آن به بعد به خانه وارد كرد. او در کتاب پخت فوق العاده خود ، آشپزی را از کوره به خانه زنده می کند. وی توجه ویژه ای به کشف ویژه های فصلی و منطقه ای از منطقه آلپ دارد. این نه تنها انواع دستورالعمل های شیرین و دلچسب آلپ را گرد هم می آورد ، بلکه نشان می دهد والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها همیشه در خانه چگونه پخت می کنند. امروز: “کمی بیشتر وقت” یکی از مهمترین و زیباترین مواد مخفی است.

[ad_2]

source link