دانلود کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :

[ad_1]

در این کتاب تحقیقات اساسی در مورد عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) و همچنین دید وسیع ، مورفولوژی و ویژگی های بیوشیمیایی روش جدا سازی و شناسایی باکتری ها از فرهنگ ادرار در زنان باردار و غیر باردار بیان شده است. از طریق شناسایی مولکولی که شامل BLAST به عنوان ابزاری بیوانفورماتیک است ، شناسایی تا سطح کرنش گسترش می یابد. این کتاب همچنین به بررسی نقش سایر ابزارهای بیوانفورماتیک در ردیابی باکتریوسین و حفظ باکتری های شناسایی شده می پردازد. سرانجام ، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه ها ارزیابی شد.

[ad_2]

source link