دانلود کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques

[ad_1]

از نظر سیاسی ، انتخاب متن های جمع آوری شده در این کتاب ، تاریخچه بازی های المپیک را زیر سوال می برد. این کار روابط مربوط به بازیهای المپیک و سیاستهای داخلی را ادغام می کند ، راههایی را برای روابط بین الملل باز می کند و در آخر سوالاتی در مورد سیاستهای خود سازمان المپیک ایجاد می کند. هنگام آماده شدن برای بازی های المپیک و پارالمپیک 2024 در پاریس ، این روند سفر طولانی ، پیشرفت تفکر مردم در مورد وقایع این کره خاکی ، بین تأمل تاریخی و اقدامات عمومی را نشان می دهد.

[ad_2]

source link