دانلود کتاب Balades Olympiques : Volumes 2 – Les chemins économiques

[ad_1]

از نظر اقتصادی ، انتخاب متن های جمع آوری شده در این کتاب ، تاریخچه بازی های المپیک را زیر سوال می برد. این کار به ویژه بر روشی است که در آن سودآوری صنعت زیرساخت و کالاهای ورزشی تحت شرایط اقتصادی متفاوت از دهه 1920 ، 1960 یا 1990 افزایش یافته است. در حال آماده سازی برای بازیهای المپیک و پارالمپیک پاریس 2024 ، گذشت زمان بازتاب تأمل در این رویداد زمین است ، که بازتابی از تجزیه و تحلیل تاریخی و عملکرد عمومی است.

[ad_2]

source link