دانلود کتاب Balance : Figuren des Äquilibriums in den Kulturwissenschaften

[ad_1]

مفاهیم تعادل و داد و ستد ، تعادل و جبران خسارت از دسته اساسی بازتاب فرهنگی است. خواه هماهنگی از پیش تعیین شده باشد ، ماهیت حفظ و تعادل نیرو ، توازن قدرت یا تعادل بین زندگی و کار – یک روش تفکر متعادل از همه متنوع ترین زمینه های فرهنگی را در بر می گیرد و به هم متصل می کند. آنها به عنوان هماهنگی و تناسب ، مفهوم زیبایی شناختی را از دوران باستان تا به امروز شکل داده اند. تقریباً تعادل و تعادل وجود ندارد ، اما بیشتر آنها اهدافی را توصیف می کنند که با استفاده از تکنیک های پیچیده توزین ، اندازه گیری ، مقایسه ، مذاکره و تعادل می توان به آنها دست یافت. این کتاب به تفکر نظری و هنری و تلاش برای ایجاد تعادل اختصاص یافته است.

[ad_2]

source link