دانلود کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician

[ad_1]

جوزف بالسامو یک پزشک ماهر ، جادوگر ، و استاد بزرگ نظم فراماسون است.شبکه توطئه ها و نیرنگ های وی بسیاری از شخصیت های تأثیرگذار در بالاترین جامعه کشورهای اروپایی را شامل می شود. بازامو می تواند سرنوشت افراد دیگر را فرمان دهد او یک شعبده باز است ، در راس جامعه مرموز حاکم بر جهان – ماسونوف ایستاده است. همه چیز به او بستگی دارد: زمان ، مردم ، چیزها ، فقط یک زن محبوب او وجود دارد ، لورنزا زیبا.

[ad_2]

source link