دانلود کتاب Baphomet : Roman d'aventure

[ad_1]

مأمور مخفی سابق به یک راهب تبدیل می شود. فیلیپ بارلی با بی میلی در قتل درگیر می شود و یک شکار گنج انجام می دهد ؛ فیلیپ برلی تصمیم می گیرد زندگی خود را تغییر دهد تا راهب شود. او با کینه قبول کرد که کشیشی را به قتل رسانده است. کمی تردید داشت که پرونده او را به مکانی دور افتاده در خاورمیانه می برد تا با مریم فکیه باستان شناس جوان آمریکایی شکار یک گنج خطرناک را انجام دهد. به دنبال یک تاریخ هزار ساله است. یادگارهای فرهنگی باستان ، یک رمان ماجراجویی مهیج ، با اقدامات ، رمز و رازها و پیچ و تاب های خود خوانندگان را به خود جلب می کند!

[ad_2]

source link