دانلود کتاب Baptist Sacramentalism 3

[ad_1]

دو جلد اول مقدسات باپتیست به ترویج تجدید کلام مقدسین باپتیست کمک می کند. در طی سالهای پس از آن ، این گفتگو شامل صداهای متفاوت تری بوده و طیف وسیعی از موضوعات را بررسی کرده است. عرفانی سازی باپتیست 3 این روندها را نشان می دهد و به اشتراک می گذارد و به توسعه مداوم الهیات تعمید مقدس کمک می کند. مقالاتی از محققان اسکاندیناویایی و اروپای شرقی روشی را شکل می دهد که تفکر مقدس در کشورهای غیر انگلیسی زبان شکل می گیرد. سایر مقالات نشان می دهد که چگونه فکر مقدس می تواند مسائلی از معلولیت تا واقعیت مجازی را هدایت کند. مطابق با جلد اول ، به تحقیق شهادت مقدسین کلیسای باپتیست در گذشته ادامه دهید.

[ad_2]

source link