دانلود کتاب Barack Obama

[ad_1]

این زندگینامه خوانندگان را به باراک اوباما معرفی می کند ، از جمله فعالیت های سیاسی اوایل او و رویدادهای مهم دولت اوباما ، از جمله نشت نفت در Deepwater Horizon ، قانون مراقبت مقرون به صرفه و پروژه قدرت پاک. اطلاعاتی درباره دوران کودکی ، خانوادگی و زندگی شخصی وی درج کنید. جدول زمانی ، حقایق سریع و نوار کناری اطلاعات بیشتری را ارائه می دهد. با استانداردهای اصلی مشترک مطابقت دارد و مربوط به استانداردهای ایالتی است. Big Buddy Books نام تجاری انتشارات عبدو ، بخش ABDO است.

[ad_2]

source link