دانلود کتاب Baseball Records

[ad_1]

این عنوان توصیف کننده ورزشکاران و تیم های بیس بال است که رکورد زدند. این کتاب یک مرور کلی جذاب از سوابق بیس بال و بازیکنانی است که آنها را با تصاویر جذاب ، حقایق جالب و ویژگی های خاص تنظیم می کند که “شکستن آنها غیرممکن است”.

[ad_2]

source link