دانلود کتاب Basic Sciences in Anesthesia :

[ad_1]

این کتاب درسی آخرین دانش مبتنی بر شواهد را در زمینه علوم بیهوشی پایه معرفی می کند. این عناوین را در برنامه درسی آزمون علوم پایه هیئت بیهوشی آمریکا (ABA) شامل آناتومی ، داروسازی ، فیزیولوژی ، فیزیک بیهوشی و غیره پوشش می دهد. در هر فصل ، نکات اصلی به تشریح مطالب می پردازد ، و سپس بحث مختصری در مورد موضوع انجام می شود ، و در آخر ، با سوالات ، پاسخ ها و پیشنهادات چند گزینه ای برای مطالعه بیشتر. هدف علم پایه بیهوشی مقیمانی هستند که در آزمون علوم پایه بیهوشی ABA شرکت می کنند و همچنین سایر متخصصان بیهوشی یا کارآموزانی که به این موضوع علاقه مند هستند.

[ad_2]

source link