دانلود کتاب Basics Design Ideas

[ad_1]

“خلاقیت طراحی” انواع مختلفی از روش های مختلف برای یافتن راه حل های طراحی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. علاوه بر پیشنهاد روش های اساسی برای توسعه مداوم روند خلاقیت و توسعه روش های طراحی ، منابع مختلف الهام بخشی برای ایده های طراحی را نیز پیشنهاد می کند. این کار بر روی سه عنصر مکان ، شکل و عملکرد متمرکز است ، که بعضی اوقات می تواند یک پرش مستقیم برای طراحی بتن باشد. این عناصر در نهایت باید بخشی از روند طراحی باشند. منابع الهام و روش های طراحی ؛ کار با دولت های محلی ؛ پردازش فرم ها ؛ استفاده از توابع.

[ad_2]

source link