دانلود کتاب Basiswissen Angewandte Mathematik – Numerik, Grafik, Kryptik : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای متراکم و به راحتی در دسترس در تمام جنبه های ریاضیات کاربردی (به ویژه ریاضیات عددی) ، گرافیک رایانه ای و فناوری رمزگذاری ارائه می دهد. حدود 140 مثال کاملاً محاسبه شده ، 100 وظیفه خوب همراه با راه حل ها و حدود 50 تست خودآزمایی با راه حل ها ، به دسترسی به موضوع کمک می کند. کل فرآیند مبتنی بر گرد کردن 80 طرح در متن و ابزارهای PDF تعاملی موجود در اینترنت برای تولید کارهای تصادفی از جمله راه حل ها است. این کتاب برای دانشجویان دوره های ریاضی مورد نیاز دوره های پایه در دانشگاه ها و دانشکده های فنی است. این نه تنها برای خواندن خودآموز برای سخنرانی های مربوطه مناسب است ، بلکه برای مطالعه خود نیز مناسب است.

[ad_2]

source link