دانلود کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung

[ad_1]

این کتاب دانش پایه اول واژگان آلمانی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. فصل های بخش آوایی با توجه به روش شکل گیری به کار رفته ، ساختار یافته و کلمات محلی و قرض گرفته شده به ترتیب حروف الفبا ذکر شده اند. خوانندگان • گزینه های اساسی را به سرعت درک کنید ، اما در صورت لزوم ، می توانید تک تک اصطلاحات را نیز جستجو کنید. در انتهای جلد ، واژه نامه ای از مهمترین اصطلاحات فنی و مجموعه ای از اصطلاحات آمده است.

[ad_2]

source link