دانلود کتاب Basiswissen Lineare Algebra : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای باریک و قابل فهم برای جبر خطی ارائه می دهد. تقریباً 200 مثال کاملاً محاسبه شده ، 100 کار خوب با راه حل ها و حدود 50 تست خودآزمایی با راه حل هایی که به شما کمک می کند تا به راحتی به موضوع دسترسی پیدا کنید. کل فرآیند بر اساس گرد کردن تقریباً 60 طرح در متن و ابزار تعاملی PDF موجود در اینترنت است که می تواند برای تولید کارهای تصادفی از جمله راه حل ها استفاده شود. این کتاب برای دانشجویان دوره های ریاضی مورد نیاز دوره های پایه در دانشگاه ها و دانشکده های فنی است. این نه تنها برای خواندن خودآموز برای سخنرانی های مربوطه مناسب است ، بلکه برای مطالعه خود نیز مناسب است.

[ad_2]

source link