دانلود کتاب Batman : Dark Knight III–Die Übermenschen

[ad_1]

ظهور دنباله نقطه عطف نقطه عطف شوالیه تاریکی “Batman: The Dark Knight Returns” و “Batman: Dark Knight Strikes” از سالها قبل برمی گردد ، بتمن دیگر وجود ندارد و مانند “سوپرمن” و “سوپرمن” از جنگ جدا شد در برابر شر با این حال ، در برابر وحشیگری پلیس ، هرج و مرج و حمله غیرقابل توقف بشریت که بشریت را تهدید می کند ، شهر گاتهام و دنیای فردا بیش از هر زمان دیگری به محافظان خشن و متحدان قدیمی خود احتیاج دارند. کمیک استریپ “Legendary Frank Miller” (BATMAN: First Year) ، برایان Azzarello (BATMAN: Broken City) ، Andy Kubert (BATMAN: Symbol of the Dark Knight؟) و Klaus Janson (BATMAN: No Man’s Land).

[ad_2]

source link