دانلود کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria

[ad_1]

این کتاب به معرفی یک مطالعه موردی از قاچاق انسان از نیجریه به انگلستان با تمرکز بر اقدامات عملی برای پایان دادن به این قاچاق می پردازد. این تحقیق بسیاری از جنبه های قاچاق انسان را شامل می شود ، از جمله استثمار جنسی ، برده داری در خانه ، استثمار کار ، کلاهبرداری در سود و برداشت اعضای بدن. اگرچه جامعه بین المللی سرمایه گذاری زیادی برای ریشه کن کردن این مشکل انجام داده است ، اما این شکل از برده داری مدرن همچنان ادامه دارد.

[ad_2]

source link