دانلود کتاب Biodemography of Fertility in Japan :

[ad_1]

این کتاب داده های خام در مورد عوامل تعیین کننده نرخ باروری ژاپن را ارائه می دهد. هدف طبقه بندی نرخ باروری پایین ژاپن در م physiلفه های فیزیولوژیکی ، رفتاری و اجتماعی است. علاوه بر این ، این کتاب مطالعات قبلی را در مورد عوامل تعیین کننده نرخ باروری ژاپن مرور می کند و داده ها را با داده های کشورهای دیگر مقایسه می کند. این کتاب اولین کتابی است که خلاصه پروژه های تحقیقاتی در مورد این موضوع را در ژاپن انجام می دهد ، و جهت تحقیق در آینده را برای پر کردن شکاف های تحقیق باقی مانده پیشنهاد می کند. علاوه بر این ، این شباهت ها و اختلافات بین سطح باروری ژاپن و سایر کشورها از منظر بیوگرافی را نشان می دهد ، در نتیجه به خوانندگان کمک می کند تا مکانیسم تغییرات نرخ باروری ژاپن را درک کنند.

[ad_2]

source link