دانلود کتاب Bioremediation: Applications for Environmental Protection and Management :

[ad_1]

این کتاب فن آوری زیست پالایی را به عنوان ابزاری برای حفاظت و مدیریت محیط زیست بررسی می کند. این یک چشم انداز جهانی در مورد آخرین پیشرفت در تصفیه بیولوژیکی آلاینده های مختلف محیطی فراهم می کند. موضوعات تحت پوشش شامل تجزیه و تحلیل مقایسه ای الکتریکی سازی بیوگاز هضم کننده بی هوازی ، مدل های ریاضی در تصفیه زیستی ، ارزیابی فن آوری های توالی یابی نسل بعدی است که برای کاهش نظارت بر محیط زیست فاضلاب استفاده می شود ؛ تأثیر انواع فن آوری های تصفیه فاضلاب مانند استفاده از الیاف نانو ، میکروارگانیسم ها و اصلاح ژنتیک زیست شناسی ؛ تیمار بیوالکتروشیمیایی ؛ تصفیه گیاهان و استراتژی های جذب بیولوژیکی. این کتاب برای دانشمندان و محققان در زمینه پالایش زیستی است.

[ad_2]

source link