دانلود کتاب Blood and Germs : The Civil War Battle Against Wounds and Disease

[ad_1]

نویسنده مورد تحسین منتقدان گیل جارو دریافت کننده جایزه افتخار رابرت اف سیبرت در سال 2019 بود. وی از موارد پزشکی واقعی و دیدگاه های اول شخص سربازان ، پزشکان و پرستاران برای کاوش در پزشکی جنگ داخلی آمریکا استفاده کرد. علم و تاریخ تلخ . زندگی هزاران آمریکایی و همچنین زخم های بی شمار و بیماری های مزمن. گلوله ها و گلوله ها بدن سربازان را در هم شکسته و تعداد میکروب ها و انگلی ها دو برابر جنگ باعث کشته شدن آنها می شود. با این حال ، این درگیری غم انگیز چهار ساله نوآوری هایی را به ارمغان آورده است که مراقبت های بهداشتی را در ایالات متحده افزایش داده است. این کتاب غیر داستانی به رسمیت شناختن مردان و زنان شمال و جنوب که داوطلب نجات جان انسان ها هستند ، نجات در میدان جنگ ، تکنیک های جراحی ، دارو و مراقبت از بیمار را با جزئیات شگفت انگیز معرفی می کند.

[ad_2]

source link